UPDATE: 13/11/21: Wij kunnen volgens plan vanaf aanstaande woensdag 17/11 de deuren openen binnen de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen.

Alle bezoekers van 13 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs (QR code) en iedereen van 14 jaar en ouder dient zich ook te kunnen legitimeren.

We gaan er met z’n allen een geweldig sinterklaasfeest van maken!

UPDATE 02/11/21: Als gevolg van de tijdens de coronapersconferentie van 02/11/21 aangekondigde verscherpte coronamaatregelen, zal elke bezoeker van 13 jaar en ouder, bij toegang tot Het grote Sinterklaashuis, een geldig coronatoegangsbewijs (QR code) moeten kunnen laten zien.

U verkrijgt dit coronatoegangsbewijs/QR code als u:

  • meer dan 14 dagen volledig gevaccineerd bent tegen COVID-19
  • u reeds aantoonbaar Corona heeft gehad in de afgelopen 6 maanden
  • of u maximaal 24 uur voorafgaand aan uw bezoek aan Het grote Sinterklaashuis negatief getest bent op het coronavirus bij een officiële testlocatie van ‘Testen voor toegang’.

Tevens is het voor elke bezoeker van 14 jaar en ouder van belang dat u zich moet kunnen legitimeren met een officieel id bewijs.

Kort samengevat dient u dus het volgende mee te nemen om toegang te krijgen tot Het grote Sinterklaashuis voor de editie van 2021:

  • uw reeds aangekochte entreebewijzen (bij voorkeur geprint voor de snelheid van het scannen en anders op uw telefoon)
  • uw coronatoegangsbewijs (voor iedereen van 13 jaar en ouder middels het tonen van de QR code in de app ‘CoronaCheck’ of een geprinte versie)
  • uw geldige id bewijs (voor bezoekers van 14 jaar en ouder)

Iedereen die reeds voor deze persconferentie kaartjes heeft gekocht voor Het grote Sinterklaashuis, zal per mail op de hoogte worden gebracht van deze toegangseisen.

Afgelopen jaar hebben wij het onderstaande manifest opgesteld inzake onder andere het uiterlijk van de pieten. Aangezien Het grote Sinterklaashuis agv de coronamaatregelen niet door kon gaan en verplaatst is naar 2021, en velen van u hun kaartjes ongeboekt hebben naar 2021, zal dit beleid ook geldend zijn voor 2021.

Wat betreft Corona ziet het er op dit moment (15/08/21) naar uit dat de 1,5 meter eis tegen die tijd afgeschaft zal zijn en er wellicht helemaal geen beperkingen meer zijn. Wij hopen dat uiteraard van harte maar houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Mochten er toch beperkende maatregelen komen dan zullen wij die uiteraard opvolgen.

‘Leuke en lieve pieten in Het grote Sinterklaashuis’

Het is juli, dan zou je het normaal gesproken nog niet over Sinterklaas hebben maar over vakanties, festivals, feestjes, drukke evenementen en gezelligheid.

Dit jaar is helaas alles anders sinds we in maart werden geconfronteerd met het Coronavirus, de intelligente lockdown, de anderhalve meter samenleving, het verbod op evenementen en alle beperkingen die dat met zich mee brengt en de aanpassingen die het van ons allen vraagt, de veranderingen die het van ons allen vraagt. Daarnaast is de maatschappelijke discussie over onder andere ‘zwarte piet’ nationaal en internationaal eerder, breder, genuanceerder en soms helaas ook ongenuanceerder dan ooit tevoren na de gewelddadige dood van George Floyd in de Verenigde Staten waar de hele wereld met grote afschuw getuige van is geweest.

Deze 2 onderwerpen houden ons, als organisatie van Het grote Sinterklaashuis dan ook al sinds maart enorm bezig. Wij horen de vragen ook om ons heen ‘Gaat het wel door dit jaar?’, ‘Wat kan en mag er wel en niet?’, ‘Wat voor pieten zijn er dit jaar?’…. Gedachten die u zelf misschien ook wel heeft.

Het antwoord is kort maar krachtig; ‘Ja, het gaat door dit jaar!’

De noodzakelijke aanpassingen en overwegingen die wij hebben gehad om tot deze beslissing te komen, behoeven echter veel meer uitleg en nuancering. Middels dit schrijven willen wij die wel graag uitgebreid met u delen zodat u weet hoe wij er in staan en u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Met als doel om er met elkaar, voor iedereen, weer een geweldig feest van te maken!

Wij zijn verheugd dat we ook dit jaar, ondanks het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande beperkingen, de deuren weer kunnen openen. Hiervoor hebben we een heel pakket maatregelen genomen om uw bezoek aan Het grote Sinterklaashuis veilig en op 1,5 meter afstand van elkaar te laten plaatsvinden. Zo gaan we onder andere werken met hele strikte tijdslots, vaste signaaltijden om van de één naar de andere themakamer door te lopen, desinfectiepalen, strakke looproutes en zetten we meer regelpieten in om deze corona-discipline met elkaar te waarborgen.

Omdat Slot Assumburg een oud kasteel is met ook smallere plekken betekent dit helaas wel dat we dit jaar veel minder bezoekers binnen kunnen laten dan de afgelopen jaren en er dus ook veel minder toegangskaarten beschikbaar zullen zijn. Dat vinden wij uiteraard erg jammer maar we hopen dat Nederland volgend jaar verlost is van het virus en we ook weer terug kunnen naar het oude normaal.

De 2 vraagstukken dwingen je niet alleen om goed na te denken over de nieuwe opzet en de noodzakelijke aanpassingen. Het laat je ook terugkijken op de afgelopen 2 jaar; Wat hebben we bereikt? Wat staat er inmiddels? Wat was goed en wat kan beter? Wat stralen we uit en wat is onze rol? Hier hebben wij met elkaar uitgebreid over gesproken.

In 2018 opende Sinterklaas voor het eerst voor 5 dagen de deuren van Het grote Sinterklaashuis in Heemskerk. Dit bleek zo leuk dat we in 2019 maar liefst 8 dagen lang bezoekers konden ontvangen; van jong tot oud, van klein tot groot, vanuit Heemskerk en haar directe omgeving tot mensen uit alle hoeken van het land of zelfs daarbuiten.

Het grote Sinterklaashuis wil voor alle kinderen en hun ouders of begeleiders een plek zijn waar wij met elkaar kunnen genieten van een fantastische belevenis, van de blijdschap, de verwondering en de glimlach op de gezichtjes.

Dit proberen wij deels te bereiken door gebruik te maken van de prachtige locatie ‘Slot Assumburg’, door de grote variatie aan- en jaarlijkse uitbreiding of verandering van de themakamers, door de decoratie en andere creatieve of ludieke activiteiten en uitingen.
Daarnaast zijn het natuurlijk Sinterklaas en de pieten die een heel grote rol spelen in deze unieke sinterklaasbeleving. Net als de aankleding van het kasteel, is het uiterlijk van de pieten dus ook een belangrijk aandachtspunt waar wij met elkaar goed over nadenken om het bezoek aan Het grote Sinterklaashuis voor zo veel mogelijk mensen die fantastische belevenis te laten zijn.

Het uiterlijk van piet is al decennialang aan het veranderen en dat vinden wij een goede zaak. Dit is enerzijds ‘meegaan met de tijd’ vanuit veranderende pedagogische opvattingen en meer historisch besef maar tegelijkertijd ontstaat dit doordat er een steeds actievere en bredere discussie is die bij velen voor zelfreflectie, voortschrijdend inzicht en stellingname zorgt. De maatschappij verandert en zo ook het uiterlijk van de pieten.

Bij Het grote Sinterklaashuis zijn wij van mening dat het sinterklaasfeest zoals wij dat met elkaar vieren een kinderfeest is en een afspiegeling moet zijn van het sinterklaasfeest zoals dat in het land gevierd word, zoals de kinderen het om zich heen zien op televisie, in oude en nieuwe films, op internet, op straat en bij de verschillende intochten. Hierin is een grote verandering gaande maar er is ook nog grote diversiteit. Deze verandering is maatschappij breed en als we eerlijk zijn weten we ook dat deze niet meer te stoppen of omkeerbaar is.  Met de tijd veranderen dus ook opvattingen. Is dat erg? Nee, wij denken van niet want we doen dit immers voor de jongste generatie, om hun de magie van het Sinterklaasfeest te laten beleven.

Voor veel volwassenen blijkt deze verandering lastig of gaat hij naar hun idee te snel. Dat snappen we ook best wel. Zelf hebben we die omslag ook moeten maken. Verandering is soms ook spannend maar het zorgt tegelijkertijd ook voor nieuwe leuke belevenissen en herinneringen. We moeten echter niet vergeten dat we dit doen voor de kinderen en dat onze (klein)kinderen sowieso opgroeien in een ander Nederland dan het Nederland waar de meesten van ons in opgroeiden. Zij zijn gewend aan een nog meer diverse en multiculturele samenleving om hen heen. Zij kennen ook geen tradities, die worden immers aangeleerd en zijn vaak lang geleden ontstaan in een andere maatschappij en tijdsgeest. Tradities zijn voor de volgers vaak leuk maar dat betekent niet dat die ook niet met de tijd mee mogen gaan.

Zo waren er afgelopen jaar voor het eerst elke dag een paar roetveegpieten aanwezig in Het grote Sinterklaashuis. Het was een eerste stap. Voor ons, maar zeker ook voor deze pieten. Ook voor hen is het immers een aanpassing van het plaatje dat zij vaak al jarenlang van ‘zichzelf als piet’ hadden. Het bleek een leuke ervaring voor iedereen.

Dit jaar gaat die verandering dus verder en daar willen wij als grootste sinterklaashuis van Nederland dan ook een nog actievere rol in nemen. Met respect voor iedereen en in goed overleg op een nette beschaafde manier waarbij het dus belangrijk is dat het feest op Het grote Sinterklaashuis een afspiegeling is van het sinterklaasfeest in het hele land.

Voor 2020 betekent dit dat er een mix van (overigens lichtere) traditionele pieten en roetveegpieten zal zijn. Een 50/50 mix omdat dit naar onze mening past bij de huidige verandering en sinterklaasbeleving. Maar weet u? We zijn het eigenlijk een beetje zat om de pieten zo te bestempelen of te benoemen de hele tijd. De maatschappelijke discussie is de laatste tijd namelijk al  enorm verhard, enige nuance lijkt vaak zoek en mensen uiten zich steeds vaker alleen maar vóór of alleen maar tegen een standpunt of idee. Daar komen we toch niks verder mee? In die verharding van de verandering willen wij dus juist niet mee gaan en daarom willen wij onze pieten ook niet meer zo benoemen. Vanaf nu hebben we het in Het grote Sinterklaashuis niet meer over zwarte pieten en roetveegpieten. In Het grote Sinterklaashuis hebben we het voortaan over onze LEUKE en LIEVE PIETEN!

En die leuke en lieve pieten zijn er voor de kinderen die bij ons op bezoek komen. Natuurlijk, ook zeker voor u als ouders of volwassene maar het draait om de kinderen. Voor hen moet het  sinterklaasfeest gewoon een spannende en leuke tijd zijn met veel snoep, cadeautjes en de magie van het sinterklaasverhaal. Wij zijn van mening dat de kleur en het uiterlijk van pieten voor een kind niet het belangrijkste is. Als ze maar leuk en lief zijn….en natuurlijk wel cadeautjes, pepernoten, chocoladeletters en ander lekkers in je schoen doen! Uiteindelijk gaat het om die glimlach bij het kind. Ervaar het en onbewust veranderen wij als volwassenen misschien ook wel gelijk! Wij hadden vroeger een leuk sinterklaasfeest op de manier zoals het toen ging, zij hebben die glimlach nu ook en dus een leuk sinterklaasfeest op de manier zoals het nu gaat….. Misschien moeten we de ‘grote mensen dingen’ maar gewoon zo kinderlijk simpel maken!

Wij hopen dat u, als beslissende ouder dit komt ervaren en wij er samen met u een geweldige belevenis van maken voor uw kind, nog weer leuker dan de afgelopen jaren.

Verandering is ook voor veel pieten ‘lastig’. Voor hen geldt eigenlijk precies hetzelfde: ervaar het eens om als roetveegpiet diezelfde glimlach en reactie van de kinderen te krijgen! Ook op dit punt willen wij een actieve rol spelen in de verandering. Zo zullen wij alle leuke en lieve pieten in Het grote Sinterklaashuis vragen om de ene dag het uiterlijk van een lichtere traditionele piet te hebben en de andere dag op te staan met het uiterlijk van een roetveegpiet! In die 50/50 mix dus. Dat zijn we met elkaar overeengekomen. Pieten die alleen maar vasthouden aan het traditionele uiterlijk komen dus niet naar Het grote Sinterklaashuis. Dat is een bewuste keuze die wij ze dus vragen zelf te maken.

Hetzelfde geldt voor u als bezoeker. Ook u heeft een keuze. Wij hopen dat u komt voor het plezier, de ingeslagen weg van verandering ziet en waardeert of in ieder geval respecteert en zin heeft in een leuk uitje. Iedereen heeft in Nederland het recht op zijn eigen mening. Je mag vinden wat je wilt en je kunt ergens naar toe gaan als het je leuk lijkt en je gaat niet als je dat niet vindt.

Wij beseffen zeer goed dat welke beslissing we ook zouden nemen, hier altijd voor- en tegenstanders voor zullen zijn en dat we ongetwijfeld veel negatieve reacties krijgen op deze beslissing maar hopelijk ook juist de positieve. In beide gevallen willen wij u vragen om zowel online als offline onze en elkaars mening en onze inzet al die dagen te respecteren en het geen plek te laten zijn voor extreme uitingen, geruzie, beledigingen of nare verstoringen. Dan komen we met elkaar altijd verder!

Gaat de verandering u niet ver genoeg? Dat kan en dat mag, wij hopen echter dat u de verandering ziet en de oprechtheid van onze overwegingen ziet.

Wilt u juist helemaal geen verandering en uw kind om die reden niet laten genieten van het grootste en coolste sinterklaashuis van Nederland? Dan kiest u voor een eventueel alternatief en wensen wij ook u een leuke sinterklaastijd.

Wij gaan in ieder geval voor een super feest voor alle kinderen, nog weer leuker en uitgebreider dan afgelopen jaar! En wij gaan dus heel duidelijk voor verandering, voor de kinderen, voor u en zeker ook voor Sinterklaas en zijn pieten.

Support u dat? Dan hopen wij dat u Het grote Sinterklaashuis in deze eveneens lastige coronatijd steunt door gezellig met elkaar langs te komen. O ja, Corona… we zouden het bijna vergeten maar ook daar vinden we dus oplossingen voor.

Van woensdag 18 november tot en met zondag 5 december is Het grote Sinterklaashuis weer geopend en hopen wij u te mogen verwelkomen.

Een hartelijke groet namens de organisatie, Sinterklaas en alle leuke en lieve pieten,

Blijf gezond en tot snel! Tot in ‘Het grote Sinterklaashuis’!

Het grote Sinterklaashuis
Kasteel Assumburg
Tolweg 9a
1967 NG  Heemskerk

Contact:
Info@hetgrotesinterklaashuis.nl
Tel 06-26908496